Jakie usługi prawne będą opłacalne w przyszłości?

Zmiany sytuacji gospodarczej, rozwój techniki i zmiany trendów politycznych także wpływają na zamianę zapotrzebowania na usługi prawnicze w Polsce. Rzecz jasna są takie, które od lat i jeszcze przez kolejne długie lata cieszyć się będą zainteresowaniem (np. sprawy rozwodowe, spadkowe czy fuzje i przejęcia spółek), ale pewne zjawiska i działy prawa pozwolą prawnikom zarobić ciut więcej niż dotychczas. Trendy wskazują, że na takich działach jak ochrona danych osobowych (np. RODO), przestępstwa tzw. białych kołnierzyków, ekspansja polskich firm zagranicę czy tematy związane ze starością , w tym ochrona zdrowia wskazują na możliwości zarobienia pieniędzy. Podobnie nowoczesne technologie (Internet, rynki finansowe i kryptowaluty) też stale się rozwijają i zaczynają przysparzać prawnych problemów.

Coraz częściej mniejsze kancelarie czy prawnicy wykonują zlecenia większych firm prawniczych na zasadzie zleceń. Tematyka jest różna, ale przewija się dość często tzw. anty windykacja.

Na czym polega?

Anty windykacja to zespól działań zmierzających do ochrony interesów dłużnika. Podstawowym celem jest polepszenie zwykle trudnej sytuacji finansowej zobowiązanego, przy wykorzystaniu dostępnych środków prawnych, których dobór zależy od sytuacji, w jakiej dłużnik się znajduje. Takie usługi prawnicze gliwice mogą być opłacalne. Dzięki profesjonalnemu wsparciu możliwe jest rozłożenie istniejących zobowiązań na dogodne raty, negocjacje z wierzycielami, sprawdzanie prawidłowości działań podejmowanych przez firmy windykacyjne, egzekucyjne organy sądowe (komornicy sądowi). Jeśli działania są nieprawidłowe firma anty windykacyjna może dochodzić dla swojego klienta-dłużnika roszczeń odszkodowawczych, a zwykle też występuje do sądu z powództwem przeciw egzekucyjnym Za spokój i utrzymanie płynności finansowej firmy płacą całkiem dobrze.

Profesjonalna pomoc to nie tylko analiza pod kątem prawnym stanu sprawy ale i zastępstwo procesowe, negocjacje z wierzycielami i ustalanie planu spłaty a nawet przeprowadzenie postępowania upadłościowego (także upadłość konsumencka) czy restrukturyzacyjnego dla firm.