Kto powinien korzystać z biura rachunkowego?

Profesjonalne Biuro Rachunkowe to podmiot zajmujący się prowadzeniem ksiąg, które w ramach zawarcia umowy oferuje usługi księgowo-finansowe. Głównym przedmiotem funkcjonowania biur jest wykonywanie w imieniu klienta usług w dziedzinie rachunkowości, a także tworzeniem i prowadzeniem dokumentacji kadrowej i płacowej. Działalność ta stanowi doskonałą alternatywę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca z biurami umożliwia przede wszystkim odciążyć firmy i pozwala skupiać się na głównych celach, poprzez powierzenie swojej dokumentacji finansowo-księgowej specjalistom realizujących obsługę kadrową czy audyt sprawozdań.

Jaki jest zakres świadczonych usług?

Biura rachunkowe świadczą usługi księgowe (prowadzenie ksiąg rachunkowych, przychodów i rozchodów oraz wprowadzenie ewidencji), usługi kadrowo-płacowe (prowadzenie umów z pracownikami, tworzenie list płac oraz ewidencji działalności pracowników), a także usługi doradcze z zakresu zakładania działalności gospodarczej czy spółek.

Kto może prowadzić taką działalność gospodarczą?

Biuro rachunkowe może założyć i prowadzić każdy kto ma zdolność do tzw. zdolności prawnych. Osoby zainteresowane taką działalnością z pewnością zaciekawi fakt, że od 10 sierpnia 2014 r. zniesiono obowiązek jakiekolwiek obowiązek posiadania wyższego wykształcenia kierunkowego oraz zdania egzaminu państwowego. Natomiast jeżeli osoba chce uwiarygodnić swoją działalność wśród swoich klientów, a także pozyskać nowych, warto wstąpić do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Plusy i minusy współpracy z biurami rachunkowymi

Jak to w życiu bywa, każda współpraca dwóch podmiotów niesie ze sobą korzyści, ale również ryzyko. Do największych zalet z korzystania z usług biur jest terminowość rozliczeń z instytucjami tj. Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznym czy Urzędem Statystycznym. Kolejną mocną stroną jest małe prawdopodobieństwo popełnienia księgowego błędu, ponieważ przeważnie w biurach rachunkowych pracują wykwalifikowani pracownicy. Ryzyko błędu jest większe w przypadku zatrudnienia jednego księgowego, który prowadzi dokumentację wielu innych firm. Na koniec warto wspomnieć również o zdecydowanym komforcie psychicznym i czasowym, które pozwalają właścicielom firm skupić się na innych, ważniejszych aspektach.

Niestety jak to w życiu bywa, współpraca z biurami rachunkowymi posiada swoje wady. Do głównej wady zdecydowanie możemy zaliczyć to, że dokumentacja znajduje się faktycznie w biurze rachunkowym, a nie w firmie. Może to tworzyć wiele negatywnych sytuacji z powodu braku dostępu do dokumentacji w określonym czasie. Na szczęście z tą kwestią biura sobie radzą, dzięki oferowaniu serwisów online umożliwiających swobodne przeglądanie dokumentacji księgowej. Kolejnym minusem jest wysoka opłata za świadczenie usług, która może przewyższać możliwości finansowe małych przedsiębiorstw. Na opłatę wpływają ilość dokumentacji, a także rodzaj wykonywanej usługi.

Podsumowanie

Biura rachunkowe to podmioty, które oferują swoje usługi z zakresu księgowo-finansowego. Są one popularne wśród małych i średnich przedsiębiorców. Jednakże z uwagi na deregulacje i mocno okrojone wymagania w zakresie prowadzenia takiej działalności warto poświęcić trochę czasu, by znaleźć doświadczone biuro, aby współpraca zaowocowała korzyściami dla obu stron.