Piękno Krakowa

Jednym z  najcenniejszych klejnotów Małopolski jest Kraków. Przez pięć wieków był stolicą Polski, a w 2000 roku – Europejską Stolicą Kultury.

Należy do tych europejskich metropolii, których oblicze ukształtowane zostało przez przedstawicieli wielu narodowości. Obecnie stanowi centrum artystyczne i intelektualne południowej Polski, a ponadto jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc turystycznych w Europie. Rynek Główny w Krakowie – największy średniowieczny plac w Europie, tak jak przed wiekami, stanowi serce tętniącego życiem przez cały rok miasta. Jest miejscem spotkań krakowian, studentów, turystów i biznesmenów. W otaczających go 47 kamienicach znajdują się liczne kawiarnie, restauracje, puby, galerie, sklepy, księgarnie, muzea. Od lat stragany kwiaciarek uginają się pod ciężarem wielobarwnych kwiatów, a gołębie bacznie wypatrują okruchów z krakowskiego obwarzanka. Upływający czas odmierza grany co godzinę z wieży Mariackiej hejnał – jedyny na świecie odgrywany od 600 lat sygnał muzyczny.

Najbardziej znane budowle Rynku to kościół Mariacki, z największym w Europie gotyckim ołtarzem oraz Sukiennice – najstarszy z zachowanych do dziś europejskich składów sukiennych. Kraków to jeden z najważniejszych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Na 33 wyższych uczelniach Małopolski i Krakowa każdego roku studiuje ponad 210 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Niezmiennie wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach uczelni utrzymuje najstarsza (założona w roku 1364) polska uczelnia – Uniwersytet Jagielloński, która zapoczątkowała naukowy kierunek rozwoju miasta. Strategia rozwoju Województwa Małopolskiego 2014–2020 przewiduje dalsze działania wzmacniające potencjał ekonomiczny regionu. Rozwój nowoczesnych technologii, kapitału intelektualnego i promocja przedsiębiorczości to te kierunki, które obok dbałości o dziedzictwo kulturowe i turystykę stanowią esencję otwartej na świat regionalnej gospodarki.