Umowa o dział spadku – czym jest i kiedy można z niej skorzystać?

Do umownego działu spadku może dojść tylko w sytuacji, gdy spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku, a także nie występują z żadnymi roszczeniami względem siebie. Umowa o dział spadku możliwa jest do uzyskania przez notariusza – to szybsza, tańsza i wygodniejsza droga na podział spadku.

Chociaż dział spadku nie jest konieczny, niemniej jednak w wielu przypadkach jest bardzo pomocny. Wówczas każdy spadkobierca będzie mógł otrzymać własną część spadku ze wspólnej masy spadkowej, którą podarował spadkodawca.

Aktualnie umowa o dział spadku może być wykonana także w kancelarii notarialnej. Takie usługi świadczy między innymi kancelaria notarialna w Łodzi Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska, która zapewnia w tym zakresie profesjonalną i kompleksową obsługę.

Umowa o dział spadku – co to jest?

Umowa o dział spadku jest jedną z metod podziału spadku – drugą z nich jest podział sądowy. Umowny dział spadku prowadzony jest w kancelarii notarialnej, co powoduje, że jest ona wygodniejsza dla spadkobierców niż skorzystanie z podziału drogą sądową.

Umowę można zawrzeć zasadniczo w dowolnej formie, na przykład ustnej, niemniej jednak najlepiej zdecydować się na formę pisemną, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, gdy spadek włącza nieruchomość. Wówczas taka umowa musi być zawarta jako akt notarialny. Analogicznie jest wtedy, gdy w skład masy spadkowej wchodzą prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Efektem umownego działu spadku jest dokonanie podziału spadku z takim samym efektem jak dział sądowy, przy czym udanie się do sądu nie jest wtedy konieczne. Notariusz zadba o wszystkie szczegóły.

Kiedy umowa o dział spadku jest możliwa do podpisania?

Głównym warunkiem do tego, aby stwierdzenie nabycia spadku u notariusza było możliwe, jest pełna zgoda spadkobierców co do podziału spadku. Tylko wtedy możemy podzielić spadek u notariusza – w przeciwnym przypadku konieczne będzie udanie się do sądu.

Warto także wskazać, że dział spadku u notariusza dzieli aktywa, a nie pasywa, czyli dokonuje się wtedy podziału majątku, a nie długów wchodzących w skład spadku. Umowa ta nie pozwala na dokonanie podziału długów spadkowych, co może mieć także skutki dla osób trzecich, na przykład wierzycieli. W tym momencie spadkobiercy odpowiadają za dług spadkowe proporcjonalnie do udziałów w spadku.

Umowa o dział spadku – znajdź dobrego notariusza!

Jeśli spadkobiercy chcą skorzystać z takiej metody jak nabycie spadku u notariusza, wówczas mogą oni udać się do dowolnej kancelarii notarialnej na terenie Polski.

Usługi w ramach notarialnego podziału spadku świadczą wszystkie kancelarie notarialne, dlatego jest to duże udogodnienie – wówczas podział spadku może być dokonany w dogodnym miejscu i czasie, bez potrzeby udawania się do sądu.

Najlepiej, aby notarialnym podziałem spadku zajęli się dobrzy notariusze posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie. Możemy liczyć wówczas na obsługę na najwyższym poziomie.

Oferty kancelarii notarialnych można znaleźć obecnie także on-line. Po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej słów typu „notariusz Łódź” można od razu zapoznać się z dostępnymi ofertami w danej lokalizacji.