Formularz zamówienia prenumeraty miesięcznika
JURYSTA - Magazyn Prawniczy.

Szczegóły zamówienia:
PRENUMERATA*
Rok 2015: 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy
Liczba egzemplarzy:
DANE DO FAKTURY:
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
ulica
nr domu
nr mieszkania
miejscowość
kod pocztowy
NIP
Dane do wysyłki inne, niż powyższe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Wydawcę miesięcznika Jurysta, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

*) Przy zamówieniu prenumeraty na cały 2015 rok gwarantujemy utrzymanie ceny 32zł za 1egz.

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.